Vi bryr oss om - sponsring av det lokala föreningslivet

Vi strävar efter att stötta och samarbeta med väl genomtänkta och roliga projekt med fokus på idrott, friluftsliv, barn, ungdom och nyanlända. Det är vårt sätt att bidra till ett livskraftigt samhälle i Härnösand. Föreningslivet är viktigt.

Härnösand OK

Orientering och naturen

Handbollsklubbarna

Hållbar handboll

Härnösand Alpina

Freeride och familjedagar

Kultur

Kammarmusikfestival

Röda korset

För att alla behövs