När du ger oss fullmakt kontaktar vi elnätsföretaget som äger elnätet dit du önskar din elleverans för att få de uppgifter som krävs för att du ska kunna byta elhandelsföretag. Tänk på att det är du som ansvarar för uppsägning av avtalet med elhandelsföretaget.

Om ditt nuvarande elavtal är bundet till en viss tid eller om uppsägningstiden är längre än en månad riskerar du att få betala en förtidslösen om avtalet sägs upp eller avslutas innan det har löpt ut.

Om du som kund eller om ditt elnätsföretag lämnar fel eller för lite information till oss på HEMAB Elförsäljning så kan starten på din elleverans försenas något. Det kan vi tyvärr inte ansvara för. En försening kan också innebära en ändring av elpriset. Avtal om elleverans tecknas till för varje givet tillfälle aktuella priser och villkor.