Studiebesök

Vi tar gärna emot grupper som vill göra studiebesök i Kretsloppsparken. Av säkerhetsskäl vill vi att du hör av dig i förväg så att vi kan planera ditt besök. Kontakta Veronika Ström Uotela för mer information. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Så här sorterar du

I Äland kan du lämna allt från trädgårdsavfall till farligt avfall. Här har vi även vår biogasanläggning.

Öppettider Härnösands kretsloppspark

Här finner du våra ordinarie och avvikande öppettider.