Tidningar och returpapper

Tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning. Här sorteras skräp och felsorterat material bort, både maskinellet och för hand. Pappret balas sedan eventuellt beroende på pappersbrukets önskemål.

Pappret transporteras till ett av de sju pappersbruk som tar emot svenskt returpapper. Där tas trycksvärtan bort. Sedan löses pappret upp och blir ny pappersmassa.

Uppemot hälften av råvaran i nytt papper kan bestå av returfiber och resten av färskfiber. Fibrerna förs ut på en vira – en duk med små hål – vattnet rinner av och sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman till nytt papper.

Pappret rullas därefter upp på stora rullar som skärs ner till mindre innan de levereras till tidningstryckerier. Det återvunna pappret blir till nya tidningar och en viss del återvinns till hushålls- och toalettpapper.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.