Plastförpackningar

På en automatiserad sorteringsanläggning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna, som har samlats in tillsammans. Man kan säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft. Man blåser eller suger bort mjukplasten.

Plasten sorteras efter plastsort, eftersom olika plaster har olika kemiska sammansättning, och ibland även kulör. Därefter finns en ny råvara som säljs vidare till företag som tillverkar plastprodukter.

Hårda plastförpackningar

Hårda plastförpackningar blir till regranulat, som kan bli råvara till en mängd olika plastprodukter. Detta gäller framför allt mycket rena fraktioner. Fraktioner av mer blandad kvalitet och kulör kan återvinnas till exempelvis plank eller pallklossar, där plastmaterialet i vissa fall blandas med sågspån för att förbättra egenskaperna.

Mjuka plastförpackningar

Mjuka plastförpackningar från två tredjedelar av landets kommuner återvinns till nya produkter, huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. De mjuka plastförpackningarna som samlas i resterande del av landet levereras till cementindustrin, där de används som bränsle.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.