Matavfall

Matavfallet behandlas biologiskt vilket betyder att det komposteras eller rötas. I Härnösand gör vi biogas av matavfallet i vår biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning. Gasen uppgraderas till fordonsgas och avsätts i vår tankstation vid E4 norra utfart i Härnösand.

Rötning

Vid rötning bryts det organiska avfallet ner i syrefri miljö, som i en stor tank. Det ger biogas, som kan användas till uppvärmning eller som drivmedel till fordon. Kvar blir också ett biogödsel, rikt på näring och humus, som kan användas inom jordbruk.

Härnösand biogas

Vi sluter kretsloppet! I vår biogasanläggning blir ditt matavfall till fordonsgas.

Kompostering och rötning

Läs mer om olika sätt att behandla matavfall för återvinning.