Glasförpackningar

Det insamlade glaset hämtas ofta i lastbilar med tvådelat flak eller renhållningsfordon indelade i flera fack, så kallade flerfacksfordon. Det innebär att både färgat och ofärgat glas kan hämtas samtidigt utan att det blandas ihop.

Det mesta glaset samlas i mellanlager innan det fraktas vidare för återvinning i Hammar utanför Askersund, där alla glasförpackningar för återvinning tas omhand.

Sortering och återvinning

En första sortering av glaset görs för hand. Sten, metall, plast och andra större material som hamnat fel tas då bort. Mindre föroreningar sorteras bort maskinellt, bland annat med hjälp av magneter, metalldetektorer och vakuumsug. Det färgade glaset delas upp i grönt och brunt med hjälp av fototeknik. Därefter krossas glaset, för att sedan användas som råvara till nya produkter.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.