Brännbart (soppåsen)

Det du slänger i brännbart (soppåsen) går till förbränning med energiutvinning.

När sopbilen hämtat avfallet körs det till Älands återvinningssanläggning. En lastväxlare med släp kör sedan det brännbara avfallet till Korstaverket i Sundsvall.

På Korstaverket töms det brännbara avfallet i förbränningsanläggningen och förbränns vid en temperatur på minst 850°C. Vid förbränning av avfall bildas en stor mängd giftiga gaser. På Korstaverket renas röken från dessa gifter med hjälp av ett effektivt rökgasreningssystem.

Värmen som bildas vid förbränning tas om hand och blir till fjärrvärme som värmer tusentals byggnader i Sundsvall. Även el produceras.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.