Spolbil

Vid stopp i ledningar i gatan eller enskilt avlopp är det effektivt att spola rent med hjälp av en spolbil. Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss via Kundservice för att få hjälp. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Hämtning hushållsavfall

Vi hämtar ditt avfall och ser till att det återvinns.


Container och flak

Om du bygger om eller av annan anledning har mycket avfall kan du beställa container eller flak.

Så här sorterar du

Vi hämtar återvinningsmaterial hos företag och flerfamiljshus också.

Slamtömning

Vi tömmer din brunn utifrån ett schema eller på budning.