Produkter och tjänster

Du vet väl att vi gör mer än att bara tömma dina avfallskärl? Vi hyr ut containrar och flak, ser till att ditt återvinningsmaterial återvinns på rätt sätt, vi tömmer slambrunnar och utför tjänster med spolbil. Klicka på länkarna så får du veta mer!

Övrig service

Förutom tömning av ditt kärl ingår mycket annat i din avfallstaxa. Till exempel tillgång till Älands återvinningsanläggning och Härnösands Kretsloppspark, miljöriktig hantering av elektronikskrot, omhändertagande av farligt avfall, kyl, frys och lysrör och grovsopkampanj två gånger per år.

Container och flak

Om du bygger om eller av annan anledning har mycket avfall kan du beställa container eller flak.

Spolbil

Vid stopp i ledningar i gatan eller enskilt avlopp kan vi hjälpa dig.

 

Hämtning av sly och trädgrenar

Vi hämtar ditt ris och trädgrenar och gör fjärrvärme av det.

Evenemangskärl

Beställ avfallslösning till ditt evenemang.

 

Behandling förorenad jord

Vi tar hand om förorenade jordar på ett tryggt och säkert sätt.

Elektronikskrot och farligt avfall

Vi kan hämta farligt avfall och hjälpa till med miljödeklaration.