Hämtning av förpackningar och returpapper

Från och med 1 januari 2024 går insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll över till kommunerna. Fastighetsnära insamling för plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar ska vara infört för samtliga fastigheter till 1 januari 2027. Vi hjälper dig med en skräddarsydd lösning för avfall från just din fastighet.

Plastförpackningar eller pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

 

190 liter

370 liter

660 liter

En gång per vecka

1 500 kronor

1 750 kronor

2 000 kronor

Varannan vecka

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Var fjärde vecka

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt


Metallförpackningar

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

 

140 liter

190 liter

370 liter

Varannan vecka

750 kronor

875 kronor

1 000 kronor

Var fjärde vecka

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Var åttonde vecka

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Var tolfte vecka

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt


Glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

 

140 liter

190 liter

Varannan vecka

750 kronor

875 kronor

Var fjärde vecka

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Var åttonde vecka

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Var tolfte vecka

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt


Plastkärl köpta av kunden

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

En gång per vecka

3 953 kronor

Varannan vecka

1 763 kronor

Var fjärde vecka

912 kronor


Häckar eller balar köpta av kunden

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

En gång per vecka

5 089 kronor

Varannan vecka

2 487 kronor

Var fjärde vecka

1 132 kronor


Plastkärl som tillhandahålls och ägs av HEMAB

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl


 

140 liter

190 liter

370 liter

660 liter

En gång per vecka

3 819 kronor

3 835 kronor

4 423 kronor

4 987 kronor

Varannan vecka

1 830 kronor

1 848 kronor

2 236 kronor

2 780 kronor

Var fjärde vecka

1 055 kronor

1 072 kronor

1 383 kronor

1 948 kronor


Häckar eller balar som tillhandahålls och ägs av HEMAB

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

En gång per vecka

5 850 kronor

Varannan vecka

3 247 kronor

Var fjärde vecka

1 938 kronor


Kärl och häckar - användningsområden

Kärlstorlek

Användningsområde

140 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast, glas

190 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast, glas

370 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast

660 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast

Häck

Wellpapp

Kärl och/eller häck skall vara godkänt av HEMAB. Tömning sker efter schemalagd körning.
Tömning utöver schemalagd körning sker enligt budning. Avgift för detta är 260 kronor per kärl och tömning.

Underjordsbehållare eller markbehållare

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per behållare

1 gång per vecka

14 190 kronor

Varannan vecka

6 600 kronor

Var 4:e vecka

3 289 kronor

Budning inom 3 arbetsdagar debiteras 550 kronor

Hämtning av batterier och ljuskällor i behållare

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

 

Batterier i batteriholk samt
ljuskällor i lampholk

Var fjärde vecka

800 kronor

Var åttonde vecka

600 kronor

Var tolfte vecka

450 kronor

Avser hämtning av småbatterier, smålampor och lågenergilampor.