Elektronikskrot

Produkter utan producentansvar

Läs mer om vilka produkter som omfattas av producentansvaret och vilka som inte gör det på Elkretsens hemsida, se länk nedan. Angivna priser gäller när du lämnar produkter utan producentansvar vid Härnösands Kretsloppspark eller vid Älands återvinningsanläggning.

Produkt

Kostnad

Produkter lika stora som ett kylskåp (0,6 x 0,6 x2 eller mindre) 

280 kronor/st exklusive moms

Produkter större än ett kylskåp 

784 kronor/st  exklusive moms

Pannor för uppvärmning        

600 kronor/st  exklusive moms

Varmvattenberedare 

300 kronor/st  exklusive moms

Mindre utrustning  

100 kronor/st  exklusive moms

Övrig utrustning

4 kronor/kilo exklusive moms

Kostnad för hämtning är 765 kronor per timme exklusive moms eller 956,25 kronor inklusive moms.

Produkter med producentansvar

De produkter som omfattas av producentansvar lämnas kostnadsfritt vid Härnösands Kretsloppspark eller på Älands återvinningsanläggning. Hushåll kan kostnadsfritt lämna även kyl- och frysskåp på våra återvinningscentraler.

Följande exempel omfattas av producentansvar:

Elprodukter i hushåll: spis, disk, tvätt, tork, fläkt, mickro, dammsugare, strykjärn, mixer, kaffebryggare

Elektriska handverktyg: skruv, borr, slip, såg, svets

Elektriska trädgårdsredskap: gräsklippare, trimmer

IT-utrustning och kontorsapparater: dator, skärm, skrivare, skanner, kopiator, häftapparat, frankeringsmaskin

Tele: fast-, trådlöst- eller mobil telefoni

TV, audio- och videoutrustning: TV, video, videokamera, stereo, kassettradio, bilradio, cd-spelare, satellitmottagare

Fotoutrustning: kamera, projektor

Hämtning av avfall

El-/Elektroni- och Farligt avfall från verksamhetsutövare och flerfamiljshus erbjuder vi genom avtal. Före avtalstecknandet går vi igenom era behov, inventerar mängderna samt föreslår en lösning.

Då avtal tecknats hämtas avfallet på fastställda tider. I vårt åtagande ingår även att sköta all deklarering av avfallet och om så önskas får Ni en årsrapport över lämnat avfall.