Hämtning av förpackningar och returpapper

Vi kan även hämta förpackningar och tidningar från bostäder och verksamheter. Vi hjälper dig med en skräddarsydd lösning för avfall från just din fastighet.

Plastkärl köpt av kunden från HEMAB

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

1 gång per vecka

3 594 kronor

Varanna vecka

1 603 kronor

Var 4:e vecka

829 kronor

Häckar eller balar köpt av kunden

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per styck inkl moms

1 gång per vecka

4 626 kronor

Varanna vecka

2 261 kronor

Var 4:e vecka

1 029 kronor


Plastkärl tillhandahålls och ägs av HEMAB


Årsavgift per kärl

Hämtningsfrekvens

140 l

190 l

370 l

660 l

1 gång per vecka

3 472 kronor

3 487 kronor

4 021 kronor

4 534 kronor

Varanna vecka

1 664 kronor

1 680 kronor

2 033 kronor

2 545 kronor

Var 4:e vecka

959 kronor

975 kronor

1 257 kronor

1 771 kronor


Häckar eller balar tillhandahålls och ägs av HEMAB

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per styck

1 gång per vecka

5 319 kronor

Varanna vecka

2 952 kronor

Var 4:e vecka

1 762 kronor


Avgiften för hämtning av förpackningar och tidningar avser hämtning utöver basutbudet för insamling från hushållen.

Kärl och häckar

Kärl och/eller häck skall vara godkänt av HEMAB. Tömning sker efter schemalagd körning. Tömning utöver schemalagd körning sker enligt budning. Avgift för detta är 260 kronor per kärl och tömning.

Kärlstorlek

Användningsområde

140 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast, glas samt tidningar

190 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast, glas samt tidningar

370 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast

660 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, plast

Häck

Wellpapp


Underjordsbehållare eller markbehållare

Hämtningsfrekvens

Avgift kr/år och behållare

1 gång per vecka

12 900

Varannan vecka

6 000

Var 4:e vecka

2 990


Hämtning av batterier och ljuskällor i behållare


Hämtningsfrekvens

Avgift kr/år

Batterier i batteriholk

Var 4:e vecka

685

Ljuskällor i ljusholk

Var 4:e vecka

685