Spolbil / Slamsug

Vi erbjuder tjänster med våra flerfacksbilar som hjälper dig att leva upp till miljökraven eller att underhålla dina system.

Vi utför:

  • Spolning (högtryck, avlopp och vägtrummor)
  • Slam- och tanktömningTömning av olje- och fettavskiljare
  • Rensning av rännstens- och gatubrunnar och dräneringsbrunnar
  • Transport av farligt avfall

Timpriser

Priserna nedan är angivna exklusive behandlingsavgifter.

Vardagar 07.00-16.00

Per timme exklusive moms

Per timme inklusive moms

Slamsug

813 kronor

1 016 kronor

Högtrycksspolning

932 kronor

1 165 kronor

Hantlangare

300 kronor

375 kronor

ADR

861 kronor

1 076 kronor


Vardagar 16.00-18.00

Per timme exkl moms

Per timme inkl moms

Slamsug

1 015 kronor

1 269 kronor

Högtrycksspolning

1 134 kronor

1 418 kronor

Hantlangare

540 kronor

675 kronor

ADR

1 062 kronor

1 328 kronor


Helgdagar samt vardagar 18.00-07.00

Per timme exkl moms

Per timme inkl moms

Slamsug

1 160 kronor

1 450 kronor

Högtrycksspolning

1 280 kronor

1 600 kronor

Hantlangare

720 kronor

900 kronor

ADR

1 208 kronor

1 510 kronor


Fastighetsägare

Har ni tömt dräneringsbrunnen? Under årens lopp kan avlagringar i dräneringsbrunnen dämma upp så att dräneringen inte fungerar med följd att fukt kan tränga in i källaren. Lukt i källaren kan orsakas av golvbrunnar eller vattenlås som inte renspolats på länge.

Kommer era rännstens- eller gatubrunnar att fungera vid snösmältningen och höstregnen? Är dessa inte rensade på länge kan nederbörden hamna på platser där den gör skador som är långt dyrare att åtgärda än att se till att brunnarna är rensade.