Spolbil / Slamsug

Vi erbjuder tjänster med våra flerfacksbilar som hjälper dig att leva upp till miljökraven eller att underhålla dina system.

Vi utför:

  • Spolning (högtryck, avlopp och vägtrummor)
  • Slam- och tanktömningTömning av olje- och fettavskiljare
  • Rensning av rännstens- och gatubrunnar och dräneringsbrunnar
  • Transport av farligt avfall

Timpriser

Priserna nedan är angivna exklusive behandlingsavgifter.

Vardagar 07.00-16.00

Per timme exklusive moms

Per timme inklusive moms

Slamsug

950 kronor

1 188 kronor

Högtrycksspolning

1 100 kronor

1 375 kronor

Hantlangare

350 kronor

438 kronor

ADR

990 kronor

1 238 kronor


Vardagar 16.00-18.00

Per timme exkl moms

Per timme inkl moms

Slamsug

1 150 kronor

1 438 kronor

Högtrycksspolning

1 300 kronor

1 625 kronor

Hantlangare

590 kronor

738 kronor

ADR

1 190 kronor

1488 kronor


Helgdagar samt vardagar 18.00-07.00

Per timme exkl moms

Per timme inkl moms

Slamsug

1 450 kronor

1 813 kronor

Högtrycksspolning

1 600 kronor

2 000 kronor

Hantlangare

830 kronor

1 038 kronor

ADR

1 350 kronor

1 688 kronor


Fastighetsägare

Har ni tömt dräneringsbrunnen? Under årens lopp kan avlagringar i dräneringsbrunnen dämma upp så att dräneringen inte fungerar med följd att fukt kan tränga in i källaren. Lukt i källaren kan orsakas av golvbrunnar eller vattenlås som inte renspolats på länge.

Kommer era rännstens- eller gatubrunnar att fungera vid snösmältningen och höstregnen? Är dessa inte rensade på länge kan nederbörden hamna på platser där den gör skador som är långt dyrare att åtgärda än att se till att brunnarna är rensade.