Priser storsäck

En säck rymmer en kubikmeter och du får slänga det mesta i den. Undantagen är farligt avfall, elektronik, matavfall, däck och flytande avfall. Priset beror på vilken typ av avfall du slänger och vilkken zon vi ska hämta avfallet i. Se zonkarta nedan.

Priser tjänster

Tjänst

Exklusive moms

Inklusive moms

Köp av storsäck från HEMAB

100 kr/säck

125 kr/säck

Hämtning av storsäck zon 1

150 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

187,50 kr
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Hämtning av storsäck zon 2

500 kr för en säck
därefter 50 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

625 kr för en säck
därefter 62,50 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Hämtning av storsäck zon 3

700 kr för en säck
därefter 50 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

875 kr för en säck
därefter 62,50 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Hämtning av storsäck zon 4

1 250 kr för en säck
därefter 50 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

1 562 kr för en säck
därefter 62,50 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Hämtning av storsäck zon 5

2 000 kr för en säck
därefter 50 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

2 500 kr för en säck
därefter 62,50 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Utkörning av storsäck till kund

720 kr/timme

900 kr

Hämtning utanför centrum - timpris
(som tar längre tid än en timme)

800 kr/timme

1 000 kr

Vid färre än tio säckar kan det ta upp till fem arbetsdagar innan vi hämtar.