Tilläggstjänster villa & småhus 2024

Tilläggstjänster för småhus - kompletteringskärl

För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan extrakärl tecknas.

Kärltyp

Hämtningsintervall

Avgift per kärl

370 liter tvådelat kärl för pappers- och plastförpackningar

Var fjärde vecka*

830 kronor

Pappersförpackningar i 190 liters kärl

Var fjärde vecka

400 kronor

Pappersförpackningari 190 liters kärl

Varannan vecka**

600 kronor

Plastförpackningar i 190 liters kärl

Var fjärde vecka

400 kronor

Plastförpackningar i 190 liters kärl

Varannan vecka

600 kronor

Matavfall 140 liters kärl

Varannan vecka

885 kronor

Restavfall i 190 liters kärl

Var fjärde vecka

1 045 kronor

Restavfall i 190 liters kärl

Varannan vecka*

2 092 kronor

Restavfall i 370 liters kärl

Var fjärde vecka

1 595 kronor

* Avvecklas under år 2024 då HEMAB meddelar kunden om detta.
** Går att teckna från och med (preliminärt ) maj/juni 2024.

Extra hämtning av avfall vid enstaka tillfälle

Fastighetsägare kan beställa extra hämtning av avfall vid enstaka tillfälle om större mängder avfall än vad som får plats i avfallskärlet uppstår på fastigheten. Förpackningar och av papper och plast samt restavfall kan hämtas i säck i samband med ordinarie hämtningstillfälle. Genomskinlig plastsäck ska användas för plastförpackningar och restavfall. Papperssäck ska användas för pappersförpackningar.

Hämtning av extra säck i samband med ordinarie tömning ska beställas senast dagen innan.
Extra hämtning av avfall då kärl inte ställts ut på hämtningsdagen och därmed hämtas enskilt töms inom tre arbetsdagar från beställning.

Säcktyp

Avgift per säck vid
ordinarie hämtningstillfälle

Genomskinlig plastsäck med restavfall upp till 160 liter

100 kronor

Genomskinlig plastsäck med plastförpackningar

50 kronor

Papperssäck med pappersförpackningar

50 kronor

 

Trädgårdsavfall

Privatpersoner kan avgiftsfritt lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral. För dig som bor i småhus (villa, radhus eller kedjehus) finns även möjlighet att få ditt trädgårdsavfall hämtat vid din fastighet mot tilläggsavgift enligt nedan. Storsäcken finns att hämta på HEMABs huvudkontor och våra återvinningscentraler. Vi debiterar säcken på din ordinarie faktura. Du kan inte spara säckar till ett senare hämtningstillfälle. Säckar du köper inför årets hämtning går inte att använda kommande år.

Säcktyp

Avgift per säck

Storsäck 1 m³

175 kronor

Storsäck 2 m³

300 kronor

Detta hör hemma i säcken för trädgårdsavfall: Löv, gräs, kottar, fallfrukt, egenodlade grödor, mindre bitar av kvistar, ris och grenar.

Detta kan du INTE slänga i säcken för trädgårdsavfall: Trädgårdsavfall med invasiva arter, matavfall, plastpåsar, plastsäckar, komposterbara påsar såsom majsstärkelsepåsar eller påsar gjorda av bioplast, avverkade träd, stora träbitar, stockar och stubbar, jord, sten och sand, glas, spån från djurburar, krukor. Detta lämnar du på våra återvinningscentraler.

Extra hämtning utanför ordinarie hämtningstillfälle

Alla typer av kärl 300 kronor/kärl.

Lock-i-lock

Särskilt lock som gör det möjligt att öppna locket åt bäggehåll, oavsett hur handtaget är vänt.

Hyra 100 kronor/lock och år.

Byte, hemtagning och utställning av avfallskärl

I avgiften ingår utkörning och/eller hemtagning, rengöring av kärlet och omregistrering i abonnentregistret.

Abonnemangsändring*

Avgift per kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion

0 kronor

Avsluta abonnemang

200 kronor

Byte av kärl (storlek eller sort)

200 kronor

Utöka abonnemang

0 kronor

Minska abonnemang

200 kronor

* Ingen avgift utgår då villahushåll byter till abonnemang med flerfackskärl eller vid avslutning av kompletteringskärl inom två månader från ägarbyte.