Priser villa och småhus 2024

Du betalar en grundavgift som är kopplad till boendeform och en hämtningsavgift som är kopplad till vilken typ av kärl du har. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgift per år för villa och småhus: 1 450 kronor

Hämtningsavgifter

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med fyrfackskärl

Hämtning av matavfall, restavfall och förpackningar.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Årsavgift

370 liter fyrfackskärl
+ 370 liters fyrfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

1 950 kronor

Det är inte tillåtet att ta ur insatsen ut fyrfackskärl för att till exempel få plats med mer restavfall. Om detta ändå görs utgår en tilläggsavgift på 200 kronor/gång.

Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och restavfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Årsavgift

370 tvåfackskärl restavfall
+ matavfall

 Varannan vecka

2 640 kronor

190 liter restavfall
+ 140 liter matavfall

 Varannan vecka

2 970 kronor

140 liter restavfall
+ 140 liter matavfall

 Varannan vecka

2 840 kronor

370 liter restavfall
+ 140 liter matavfall

Varannan vecka

4 750 kronor


Egen kompost - Sortering av restavfall

Hämtning av enbart restavfall. Detta val kräver godkänd kompost med dispens från Härnösands Kommun. Du behöver även dispens för längre hämtningsintervall - var fjärde vecka istället för varannan vecka.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Årsavgift

190 liter restavfall

Hämtning varannan vecka

2 970 kronor

140 liter restavfall

Hämtning varannan vecka

2 840 kronor

190 liter restavfall

Hämtning var 4:e vecka

1 485 kronor

140 liter restavfall

Hämtning var 4:e vecka

1 420 kronor