Priser villa och småhus

Du betalar en grundavgift som är kopplad till boendeform och en hämtningsavgift som är kopplad till vilken typ av kärl du har. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgift per år för villa och småhus: 1 226 kronor

Hämtningsavgifter

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall och förpackningar.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 liter flerfackskärl
+ 370 liters flerfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

1 580 kr/år


Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 tvåfackskärl bännbart
+ 140 liter matavfall

 Varannan vecka

 2 080 kr/år

190 liter brännbart
+ 140 liter matavfall

 Varannan vecka

 2 330 kr/år

140 liter brännbart
+ 140 liter matavfall

 Varannan vecka

 2 230 kr/år


Egen kompost - Sortering av brännbart avfall

Hämtning av enbart brännbart avfall. Detta val kräver godkänd kompost med dispens från Härnösands Kommun. Du behöver även dispens för längre hämtningsintervall - var fjärde vecka istället för varannan vecka.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

190 liter brännbart

Hämtning varannan vecka

2 330 kr/år

140 liter brännbart

Hämtning varannan vecka

2 230 kr/år

190 liter brännbart

Hämtning var 4:e vecka

1 165 kr/år

140 liter brännbart

Hämtning var 4:e vecka

1 115 kr/år