Egen kompost

Du kan ha egen kompost istället för att lämna matavfallet till oss, förutsatt att komposten är godkänd av Härnösands kommun. Du kan välja att ha enbart ett grönt kärl för ditt restavfall, eller fyrfackskärl så att du kan slänga även förpackningar och tidningar hemma.

Om du har kompost som inte är godkänd av Härnösands kommun så måste du ansöka om dispens för den hos Samhällsförvaltningen vid Härnösands kommun.

Kärlalternativ

Med fyrfackskärl sorterar du smidigt både förpackningar, restavfall och matavfall hemma.

Vad händer med avfallet?

Det här händer med avfallet efter att vi har hämtat det eller du har lämnat det på en återvinningsstation.