Överfyllda sopkärl

Överfyllda sopkärl skapar problem med nedskräpning antingen genom att fåglar eller vinden kommer åt avfallet och sprider det, eller att avfallet faller utanför sopbilen vid tömning.

Två lösningar

Det finns två sätt att lösa problemet; antingen ser den som har överfyllda kärl till att avfallet sorteras bättre och lämnar mer till återvinning, eller så behövs ett större kärl där allt avfall ryms. Större kärl medför ett högre pris.

Sortera mera!

Det är samhällsekonomiskt bättre att sortera ut allt återvinningsbart avfall. Om du som kund slänger återvinningsbart material som brännbart betalar vi på HEMAB transporten till Sundsvall plus en förbränningsavgift för materialet. Om du däremot sorterar ut allt återvinningsbart såsom glas, hårdplast, papper, kartong, wellpapp, tidningar och metallförpackningar och sedan lämnar in det på någon av återvinningscentralerna får vi betalt för det insamlade materialet. I slutändan kan det leda till lägre kostnadsutveckling för sophämtning.

Återkommande överfyllda kärl

Kunder som återkommande har överfyllda kärl debiteras, enligt gällande taxa, budningspris vid varje tömning.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.