Kärlalternativ

Vi erbjuder olika kärllösningar beroende på vad som passar dig. Vi rekommenderar gärna flerfackskärlen eftersom de inte bara har bäst pris utan även ger mest miljönytta.

Flerfackskärl

Med detta alternativ hämtar vi förutom matavfall och brännbart avfall även förpackningar av plast, papper, glas och metall samt tidningar hemma hos dig. Ta gärna en titt på hur stora de olika facken är i flerfackskärlen.

Grönt och brunt kärl

Om du väljer grönt och brunt kärl så sorterar du ur matavfall och brännbart avfall i två separata kärl. Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.

Tvåfackskärl

Om du väljer tvåfackskärl så sorterar du ur matavfall och brännbart avfall i ett kärl som har två fack. Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.

Storlekar på kärlen

Kärltyp

Bredd

Djup

Höjd

Flerfackskärl

74,5 cm

Total bredd 1,6 m

85 cm

107 cm

Brunt kärl 140 l

Grönt kärl 140/190 l

48 cm

48 cm eller 55 cm

55 cm

55 cm eller 70 cm

107 cm

107 cm

Tvåfackskärl

74,5 cm

85 cm

107 cm

Om du har trångt och mindre mängd avfall kan du ansöka om dispens att att ha ett gemensamt kärl med närliggande granne. Ansökan gör du hos kommunen. 

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.