Tilläggstjänster fritidshus

Om dina ordinarie kärl inte räcker till finns det möjlighet till extra tömning både vid ordinarie hämtningstillfälle och vid annan tidpunkt.

Tilläggstjänster för fritidshus - kompletteringskärl

I abonnemang med flerfackskärl kan du beställa extrakärl om standarduppsättningen inte räcker till. Kärlen töms under perioden 1 maj-30 september.

Kärltyp

Hämtningsintervall

Avgift per kärl

Kärl 1 utan insats: 370 liter tvådelat kärl
för pappers- och plastförpackningar

Hämtning var 4:e vecka

530 kronor

Pappersförpackningar i 190 liters kärl

Hämtning var 4:e vecka

200 kronor

Plastförpackningar i 190 liters kärl

Hämtning var 4:e vecka

200 kronor

Brännbart i 190 liters kärl*

Hämtning varannan vecka

794 kronor

* För hushåll där det uppstår mycket brännbart avfall, exempelvis blöjor, kan extrakärl tecknas.

Extra hämtning i samband med ordinarie hämtningstillfälle

Fastighetsägare kan besälla extrahämtning av avfall vid enstaka tillfälle om större mängder avfall än vad som får plats i avfallskärlet uppstår på fastigheten. Plast- och pappersförpackningar samt brännbart avfall kan hämtas i säck i samband med ordinarie hämtningstillfälle. Genomskinlig plastsäck ska användas för plastförpackningar och brännbart avfall. Papperssäck ska användas för pappersförpackningar.

Säcktyp

Avgift per säck vid
ordinarie hämtningstillfälle

Genomskinlig plastsäck med brännbart avfall upp till 160 liter

100 kronor

Genomskinlig plastsäck med plastförpackningar

50 kronor

Papperssäck med pappersförpackningar

50 kronor


Extra hämtning utanför ordinarie hämtningstillfälle

Alla typer av kärl 300 kronor/kärl.

Lock-i-lock

Särskilt lock som gör det möjligt att öppna locket åt bäggehåll, oavsett hur handtaget är vänt.

Hyra 100 kronor/lock och år.

Trädgårdsavfall

Privatpersoner kan avgiftsfritt lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral. För dig som bor i småhus (villa, radhus eller kedjehus) finns även möjlighet att få ditt trädgårdsavfall hämtat vid din fastighet mot tilläggsavgift enligt nedan. Storsäcken finns att hämta på HEMABs huvudkontor och våra återvinningscentraler. Vi debiterar säcken på din ordinarie faktura. Du kan inte spara säckar till ett senare hämtningstillfälle. Säckar du köper inför årets hämtning går inte att använda kommande år.

Säcktyp

Avgift per säck

Storsäck 1 m³

175 kronor

Storsäck 2 m³

300 kronor

Detta hör hemma i säcken för trädgårdsavfall: Löv, gräs, kottar, fallfrukt, egenodlade grödor, mindre bitar av kvistar, ris och grenar.

Detta kan du INTE slänga i säcken för trädgårdsavfall: Trädgårdsavfall med invasiva arter, matavfall, plastpåsar, plastsäckar, komposterbara påsar såsom majsstärkelsepåsar eller påsar gjorda av bioplast, avverkade träd, stora träbitar, stockar och stubbar, jord, sten och sand, glas, spån från djurburar, krukor. Detta lämnar du på våra återvinningscentraler.