Priser fritidshus med gemensamma kärl 2024

Du betalar en grundavgift som är kopplad till boendeform samt en hämtningsavgift som är kopplad till vilken typ av kärl du har. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgiften för fritidshus är 1 015 kronor/år.

Hämtningsavgifter

Sortering av matavfall och restavfall

När du delar en gemensam hämtningsplats med andra så sker hämtning i underjordsbehållare eller gemensamma större kärl.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

Gemensamhetslösning, underjordsbehållare eller
gemensamma större kärl

Varannan vecka

875 kronor/år


Kärlalternativ

Välj flerfackskärl om du vill att vi hämtar även dina förpackningar.

 

Vad händer med avfallet?

Det här händer med avfallet efter att vi har hämtat det eller du har lämnat det på en återvinningsstation.