Fritidshus med gemensamma kärl

Om du har en gemensam lösning för ditt avfall utgår vi ifrån hur förutsättningarna ser ut och tilldelar en typ av avfallslösning. Det kan var separata kärl, container eller underjordsbehållare till exempel.

Slamtömning

Vi tömmer din brunn utifrån ett schema eller på budning.

Latrin

Vi hämtar latrinkärl som du hämtat på Härnösands kretsloppspark.