Priser fritidshus med egna kärl 2024

Du betalar en grundavgift som är kopplad till boendeform samt en hämtningsavgift som är kopplad till vilken typ av kärl du har. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgiften för fritidshus är 1 015 kronor/år.

Hämtningsavgifter

Alternativ 1: Sortering med fyrfackskärl

Hämtning av matavfall, restavfall och förpackningar under perioden 1 maj - 30 september.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Årsavgift

370 liter fyrfackskärl
+ 370 liters fyrfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

1 125 kronor


Alternativ 2: Sortering av matavfall och restavfall

Du kan antingen har ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall, eller ett större tvåfackskärl där du sorterar restavfall och matavfall i varsitt fack.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Årsavgift

370 tvåfackskärl restavfall + matavfall

Varannan vecka

1 260 kronor

190 liter restavfall + 140 liter matavfall

Varannan vecka

1 360 kronor


Delat kärl

Du kan dela kärl med en annan, intilliggande fastighet. Dispens krävs från Härnösands kommun för att få dela kärl med angränsande granne.

Kärlalternativ

Välj fyrfackskärl om du vill att vi hämtar även dina förpackningar.

 

Vad händer med avfallet?

Det här händer med avfallet efter att vi har hämtat det eller du har lämnat det på en återvinningsstation.