Priser fritidshus med egna kärl

Du betalar en grundavgift som är kopplad till boendeform samt en hämtningsavgift som är kopplad till vilken typ av kärl du har. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgiften för fritidshus är 915 kronor/år.

Hämtningsavgifter

Alternativ 1: Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall och förpackningar under perioden 1 maj - 30 september.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 liter flerfackskärl
+ 370 liters flerfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

1 006 kronor/år


Alternativ 2: Sortering av matavfall och brännbart

Du kan antingen har ett grönt kärl för brännbart och ett brunt kärl för matavfall, eller ett större tvåfackskärl där du sorterar brännbart och matavfall i varsitt fack.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 tvåfackskärl brännbart + matavfall

Varannan vecka

1 093 kr/år

190 liter brännbart + 140 liter matavfall

Varannan vecka

1 179 kr/år


Delat kärl

Du kan dela kärl med en annan, intilliggande fastighet. Dispens krävs från Härnösands kommun för att få dela kärl med angränsande granne.

Kärlalternativ

Välj flerfackskärl om du vill att vi hämtar även dina förpackningar.

 

Vad händer med avfallet?

Det här händer med avfallet efter att vi har hämtat det eller du har lämnat det på en återvinningsstation.