Priser företag/verksamheter

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen. Verksamheter betalar grundavgift 821 kr per kärl (2020: 750 kr). Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av avfallet*. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

* Bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler samt viss hantering av grovavfall (metallskrot och wellpapp).

Hämtningsavgifter

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall och förpackningar.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 liter flerfackskärl
+ 370 liters flerfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

1 580 kr/år


Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Förpackningar och tidningar lämnas på en återvinningsstation eller så tecknar du abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial.

Matavfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

140 liter

3 gånger/vecka *

5 521 kr/år

140 liter

2 gånger/vecka *

3 681 kr/år

140 liter

1 gång/vecka *

1 673 kr/år

140 liter

Varannan vecka

816 kr/år

Brännbart avfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

190 liter

2 gånger/vecka *

7 775 kr/år

190 liter

1 gång/vecka *

3 534 kr/år

190 liter

Varannan vecka

1 724 kr/år

240 liter**

2 gånger/vecka *

9 797 kr/år

240 liter**

1 gång/vecka *

4 453 kr/år

240 liter**

Varannan vecka

2 172 kr/år

370 liter

2 gånger/vecka *

14 364 kr/år

370 liter

1 gång/vecka *

6 529 kr/år

370 liter

Varannan vecka

3 185 kr/år

660 liter

3 gånger/vecka *

41 712 kr/år

660 liter

2 gånger/vecka *

27 808 kr/år

660 liter

1 gång/vecka *

12 640 kr/år

660 liter

Varannan vecka

6 166 kr/år


* gäller endast kommersiell livsmedelshantering.
** alternativet ej längre möjligt att nyteckna.

Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Grundavgift per lägenhet tillkommer utöver nedanstående avgifter. Innersäck ingår ej i avgiften.

Matavfall

Behållarstorlek

0-0,8 m³

0,9-1,5 m³

1,6-3 m³

En gång per vecka

8 105 kr/år

15 200 kr/år

30 400 kr/år

Varannan vecka

3 955 kr/år

7 415 kr/år

14 830 kr/år


Brännbart avfall

Behållarstorlek

3 m³

5 m³

En gång per vecka

33 220 kr/år

55 495 kr/år

Varannan vecka

16 205 kr/år

27 070 kr/år