Priser företag/verksamheter

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen. Verksamheter betalar grundavgift 870 kr per kärl (2021: 821 kr). Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av avfallet*. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

* Bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler samt viss hantering av grovavfall (metallskrot och wellpapp).

Hämtningsavgifter

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall och förpackningar.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 liter flerfackskärl
+ 370 liters flerfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

1 610 kr/år


Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Förpackningar och tidningar lämnas på en återvinningsstation eller så tecknar du abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial.

Matavfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

140 liter

3 gånger/vecka *

5 630 kr/år

140 liter

2 gånger/vecka *

3 753 kr/år

140 liter

1 gång/vecka *

1 706 kr/år

140 liter

Varannan vecka

832 kr/år

Brännbart avfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

190 liter

2 gånger/vecka *

7 931 kr/år

190 liter

1 gång/vecka *

3 605 kr/år

190 liter

Varannan vecka

1 758 kr/år

240 liter **

2 gånger/vecka *

9 992 kr/år

240 liter **

1 gång/vecka *

4 542 kr/år

240 liter **

Varannan vecka

2 215 kr/år

370 liter

3 gånger/vecka *

21 978 kr/år

370 liter

2 gånger/vecka *

14 652 kr/år

370 liter

1 gång/vecka *

6 660 kr/år

370 liter

Varannan vecka

3 249 kr/år

660 liter **

3 gånger/vecka *

42 547 kr/år

660 liter **

2 gånger/vecka *

28 365 kr/år

660 liter **

1 gång/vecka *

12 893 kr/år

660 liter **

Varannan vecka

6 289 kr/år


* gäller endast kommersiell livsmedelshantering.
** alternativet ej längre möjligt att nyteckna.

Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Grundavgift per lägenhet tillkommer utöver nedanstående avgifter. Innersäck ingår ej i avgiften.

Matavfall

Behållarstorlek

0-0,8 m³

0,9-1,5 m³

1,6-3 m³

En gång per vecka

8 267 kr/år

15 504 kr/år

31 008 kr/år

Varannan vecka

4 034 kr/år

7 563 kr/år

15 127 kr/år


Brännbart avfall

Behållarstorlek

3 m³

5 m³

En gång per vecka

33 884 kr/år

56 605 kr/år

Varannan vecka

16 529 kr/år

27 611 kr/år


Säckhämtning *

Hämtningsfrekvens

Kostnad per säck brännbart

Kostnad per säck brännbart

En gång per vecka

4 054 kr/år

4 991 kr/år

Varannan vecka

1 963 kr/år

2 440 kr/år