Priser företag/verksamheter

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen. Verksamheter betalar grundavgift 874 kr per kärl (2022: 870 kr). Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av avfallet*. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

* Bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler samt viss hantering av grovavfall (metallskrot och wellpapp).

Hämtningsavgifter inkl. grundavgift

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall och förpackningar.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 liter flerfackskärl
+ 370 liters flerfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

2 616 kr/år


Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Förpackningar och tidningar lämnas på en återvinningsstation eller så tecknar du abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial.

Matavfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

140 liter

3 gånger/vecka *

6 089 kr/år

140 liter

2 gånger/vecka *

4 059 kr/år

140 liter

1 gång/vecka *

1 845 kr/år

140 liter

Varannan vecka

900 kr/år

Brännbart avfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

190 liter

2 gånger/vecka *

9 452 kr/år

190 liter

1 gång/vecka *

4 773 kr/år

190 liter

Varannan vecka

2 776 kr/år

240 liter **

2 gånger/vecka *

11 685 kr/år

240 liter **

1 gång/vecka *

5 788 kr/år

240 liter **

Varannan vecka

3 271 kr/år

370 liter

3 gånger/vecka *

24 654 kr/år

370 liter

2 gånger/vecka *

16 727 kr/år

370 liter

1 gång/vecka *

8 080 kr/år

370 liter

Varannan vecka

4 389 kr/år


* gäller endast kommersiell livsmedelshantering.
** alternativet ej längre möjligt att nyteckna.

Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Grundavgift per lägenhet tillkommer utöver nedanstående avgifter. Innersäck ingår ej i avgiften.

Matavfall

Behållarstorlek

0-0,8 m³

0,9-1,5 m³

1,6-3 m³

En gång per vecka

8 948 kr/år

16 775 kr/år

34 426 kr/år

Varannan vecka

4 365 kr/år

8 183 kr/år

17 241 kr/år


Brännbart avfall

Behållarstorlek

3 m³

5 m³

En gång per vecka

37 536 kr/år

62 118 kr/år

Varannan vecka

18 758 kr/år

30 749 kr/år


Säckhämtning *

Hämtningsfrekvens

Kostnad per
160 literssäck brännbart

Kostnad per
240 literssäck brännbart

En gång per vecka

5 228 kr/år

6 286 kr/år

Varannan vecka

2 998 kr/år

3 514 kr/år