Priser flerfamiljshus och samfälligheter 2024

Du betalar en grundavgift som är kopplad till boendeform och en hämtningsavgift som är kopplad till vilken typ av kärl du har. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgift för lägenhet 930 kronor/år.
Grundavgift för småhus i samfällighet 1 450 kronor/år.

Hämtningsavgifter

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, restavfall och förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, plast metall samt tidningar.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 liter flerfackskärl
+ 370 liters flerfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

1 950 kronor/år


Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och restavfall

Hämtning av matavfall och restvfall. Väljer ni detta alternativ måste ni själva lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningscentral eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial.

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

 

Matavfall
140 liter

Restavfall
»

190 liter

240 liter*

370 liter

En gång per vecka

1 815 kronor


4 483 kronor

5 652 kronor

8 286 kronor

Varannan vecka

885 kronor


2 187 kronor

2 757 kronor

4 042 kronor

* Alternativet ej längre möjligt att nyteckna.

Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Grundavgift per lägenhet tillkommer utöver nedanstående avgifter. Innersäck ingår ej i avgiften.

Matavfall

Behållarstorlek

0-0,8 m³

0,9-1,5 m³

1,6-3 m³

En gång per vecka

9 840 kronor/år

18 450 kronor/år

36 900 kronor/år

Varannan vecka

4 800 kronor/år

9 000 kronor/år

18 000 kronor/år

Restavfall

Behållarstorlek

3 m³

5 m³

En gång per vecka

42 153 kronor/år

61 244 kronor/år

Varannan vecka

20 563 kronor/år

29 875 kronor/år

Var fjärde vecka

10 270 kronor/år

17 178 kronor/år


Extra kostnader - underjordsbehållare

Extra tömning inom 24 timmar debiteras med 1 650 kronor i hämtnings- och behandlingsavgift.

Pris innersäckar: Papper 105 kronor/styck, plast 60 kronor/styck

Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) för flerbostadshus och samfälligheter

Från och med 1 januari 2024 går insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll, över till kommunerna. Fastighetsnära insamling för plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar ska vara infört för samtliga fastigheter till 1 januari 2027. Insamlingen av förpackningsmaterialet är kostnadsfritt vid vissa intervall.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.