Priser flerfamiljshus och samfälligheter

Du betalar en grundavgift som är kopplad till boendeform och en hämtningsavgift som är kopplad till vilken typ av kärl du har. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgift för lägenhet 832 kr/år.
Grundavgift för småhus i samfällighet 1 300 kr/år.

Hämtningsavgifter

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall och förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, plast metall samt tidningar.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 liter flerfackskärl
+ 370 liters flerfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

1 610 kr/år


Sorteringsalternativ 2 - Matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Separat avtal om hämtning av förpackningar och tidningar.

Matavfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

140 liter

1 gång per vecka *

1 522 kr/år

140 liter

Varannan vecka

743 kr/år


Brännbart avfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

190 liter

1 gång per vecka *

3 605 kr/år

190 liter

Varannan vecka

1 758 kr/år

240 liter **

1 gång per vecka *

4 542 kr/år

240 liter **

Varannan vecka

2 215 kr/år

370 liter

1 gång per vecka *

6 660 kr/år

370 liter

Varannan vecka

3 249 kr/år

660 liter **

1 gång per vecka *

12 893 kr/år

660 liter **

Varannan vecka

6 289 kr/år


* går endast att teckna efter samråd med Återvinning.
** alternativet finns ej längre att nyteckna.

Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Grundavgift per lägenhet tillkommer utöver nedanstående avgifter. Innersäck ingår ej i avgiften.

Matavfall

Behållarstorlek

0-0,8 m³

0,9-1,5 m³

1,6-3 m³

En gång per vecka

8 267 kr/år

15 504 kr/år

31 008 kr/år

Varannan vecka

4 034 kr/år

7 563 kr/år

15 127 kr/år

Brännbart avfall

Behållarstorlek

3 m³

5 m³

En gång per vecka

33 884 kr/år

56 605 kr/år

Varannan vecka

16 529 kr/år

27 611 kr/år


Extra kostnader - underjordsbehållare

Extra tömning inom 24 timmar debiteras med 1 550 kronor i hämtnings- och behandlingsavgift.

Pris innersäckar: Papper 80 kronor/styck, plast 50 kronor/styck

Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI)

Fastigheter med fullt utbyggd FNI av förpackningar och tidningar kan erhålla 10% rabatt på underjords­behållare med brännbart avfall. För att få rabatt krävs att tömningsintervallet för brännbart avfall ändras från hämtning 1 gång/vecka till hämtning varannan vecka.

Så här sorterar du

Föpackningar, skrot och farligt avfall. Vi hjälper dig reda ut hur allt ska sorteras!

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.