Tilläggstjänster flerfamiljshus 2023

Hämta och ställa tillbaka kärl

Flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter kan, efter godkännande av HEMAB, lägga till tjänsten att hämta och ställa tillbaka kärlet i avfallsutrymmet.

Hämtningsintervall

Avgift per kärl/år

Var fjärde vecka

200 kronor

Varannan vecka

400 kronor

En gång/vecka

800 kronor

Två gånger/vecka

1 600 kronor

Tre gånger/vecka

2 400 kronor

Evenemangstaxa

Vid tillfälliga evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning via HEMAB. Kontakta Kundservice för mer information och för bokning - 0611 55 75 00.

Utsättning, hemtagning och sluttömning


Matavfall, brännbart, tidningar och förpackningar
Kärlstorlek 190 liter, 370 liter eller 660 liter **

150 kr/kärl

Utsättning, hemtagning och sluttagning görs vardagar kl. 7-15. Övriga tider offereras.

Kärlhyra, per kärl och dygn


Kärlstorlek 190 liter, 370 liter eller 660 liter

10 kr per kärl och dygn

Extra tömning


Samtliga fraktioner

50 kr per kärl

Extratömning utförs vardagar kl. 7-15. Övriga tider offereras.

** Alternativet går ej längre att nyteckna

Utkörning av matavfallspåsar

Utkörning till flerfamiljshus och samfälligheter: 420 kr/tillfälle

Utkörning till verksamheter (20- och 45-literspåsar): 420 kr/tillfälle

Byte, hemtagning och utställning av avfallskärl

I avgiften ingår utkörning och/eller hemtagning, rengöring av kärlet och omregistrering i abonnentregistret.

Abonnemangsändring *

Avgift per kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion

0 kronor

Avsluta abonnemang

200 kronor

Byte av kärl (storlek eller sort)

200 kronor

Utöka abonnemang

0 kronor

Minska abonnemang

200 kronor

* Ingen avgift utgår då villahushåll byter till abonnemang med flerfackskärl eller vid avslutning av kompletteringskärl inom två månader från ägarbyte.