För dig som fastighetsägare

Vi hjälper dig med en skräddarsydd lösning för avfall från din fastighet. Vi erbjuder en rad olika tjänster.

Vill du förbättra din befintliga återvinningslösning?

Vill du som fastighetsägare höja servicenivån genom att erbjuda insamling av förpackningar och tidningar i nära anslutning till bostaden? Vi kan erbjuda olika lösningar som passar just era behov och vi kommer tillsammans överens om hur systemet för källsortering ska utformas i ditt område.

I dessa skräddarsydda lösningar kan till exempel följande ingå:

  • Källsorteringskärl
  • Transporter
  • Information
  • Skyltsystem

Som fastighetsägare eller styrelse i bostadsrättsförening är ni välkomna att kontakta oss för att diskutera olika lösningar. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Underjordsbehållare

Om du har en större fastighet kan underjordsbehållare vara en smart lösning för din avfallshantering.

Hämtning av förpack­ningar och returpapper

Om du vill kan vi hämta en eller flera fraktioner vid din fastighet

Tilläggstjänster

Om du har en större fastighet kan underjordsbehållare vara en smart lösning för din avfallshantering.

Överfyllda kärl?

Har du för små kärl? Eller behöver det finnas en lösning för utsortering av förpackningar vid din fastighet?