Priser företag/verksamheter

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen. Verksamheter betalar grundavgift 900 kronor per kärl (2023: 874 kronor). Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av avfallet*. Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

* Bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler samt viss hantering av grovavfall (metallskrot och wellpapp).

Hämtningsavgifter inkl. grundavgift

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med fyrfackskärl

Hämtning av matavfall, restavfall och förpackningar.

Behållarstorlek

Hämtningsintervall

Årsavgift

370 liter fyrfackskärl
+ 370 liters fyrfackskärl

Kärl 1 töms var fjärde vecka,
kärl 2 töms varannan vecka

2 850 kronor


Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och restavfall

Hämtning av matavfall och restvfall. Väljer ni detta alternativ måste ni själva lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningscentral eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial.

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per kärl

 

Matavfall
140 liter

Restavfall
»

190 liter

240 liter*

370 liter

Tre gånger per vecka

6 698 kronor


-

-

28 244 kronor

Två gånger per vecka

4 466 kronor


10 763 kronor

14 414 kronor

19 124 kronor

En gång per vecka

2 030 kronor


5 383 kronor

6 552 kronor

9 186 kronor

Varannan vecka

990 kronor


3 087 kronor

3 657 kronor

4 942 kronor

* Alternativet ej längre möjligt att nyteckna.
** Gäller endast kommersiell livsmedelshantering.

Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Grundavgift per lägenhet tillkommer utöver nedanstående avgifter. Innersäck ingår ej i avgiften.

Matavfall

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per behållare


0-0,8 m³

0,9-1,5 m³

1,6-2,9 m³

En gång per vecka

9 840 kronor

18 450 kronor

37 930 kronor

Varannan vecka

4 800 kronor

9 000 kronor

19 100 kronor


Restavfall

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per behållare


3 m³

5 m³

Två gånger per vecka

93 640 kronor

155 846 kronor

En gång per vecka

43 054 kronor

71 330 kronor

Varannan vecka

21 463 kronor

33 734 kronor


Säckhämtning *

Hämtningsfrekvens

Årsavgift per
160 literssäck restavfall

En gång per vecka

5 823 kronor

Varannan vecka

3 307 kronor

* Alternativet är ej längre möjligt att nyteckna