Återvinning företag och verksamheter

Ofta kan avfallshanteringen göras både enklare, effektivare och mer miljöanpassad. Vi erbjuder kostnadsfri information och rådgivning.

Vi har lösningar

Vi har återvinningslösningar för alla typer av verksamheter. Vår erfarenhet på området gör att vi kan erbjuda paketlösningar som tillfredställer de flesta behov. Vi kan bland annat se över hantering av avfall och återvinningsmaterial, informera om hantering av farligt avfall och arrangera studiebesök.

Kontakta oss så lämnar vi, efter en inventering av behov och mängder, förslag på hur materialet bäst återvinns och du får ett pris på en totallösning som även innefattar omhändertagande av brännbart avfall och restavfall för deponering.

Återvinningsstatistik

Om ni så önskar kan vi även leverera statistik på hur mycket just ni återvinner per år. Självklart garanterar vi att allt insamlat material återvinns.

Evenemangskärl

Container, sorteringskärl och tömningar. Här kan du läsa om olika avfallslösningar för ditt evenemang.

Container och flak

Vi har lösningar som passar dig. Läs mer här eller kontakta oss!