HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

10.4 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

1.8 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.0 MW

Temperatur

18.4°C

Vind

1.1 m/s

Vindriktning

94.90177 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

3,087.0 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.0 MW

Temperatur

15.8°C

Vind

1.8 m/s

Vindriktning

79.16647 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

2,509.3 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.0 MW

Temperatur

17.0°C

Vind

0.8 m/s

Vindriktning

79.16647 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

267.6 MWh

Elkonsumtion

17.5 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.