HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

54.8 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

2.0 MW
Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.3 MW

Temperatur

-11.3°C

Vind

4.7 m/s

Vindriktning

16.16192 grader

Effekt

305.8 kW

Produktion i år

-44,420.8 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.2 MW

Temperatur

-11.6°C

Vind

4.5 m/s

Vindriktning

16.36062 grader

Effekt

220.1 kW

Produktion i år

1,359.8 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.1 MW

Temperatur

-13.0°C

Vind

4.7 m/s

Vindriktning

16.36062 grader

Effekt

64.0 kW

Produktion i år

122.7 MWh

Elkonsumtion

26.1 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.