Vatten | Åtgärdat

Spolning av vattenledningar vecka 26

Tisdag den 13 juni fortsätter vi med spolning av våra dricksvattenledningar. Under spolningen kan det uppstå variationer i tryck och flöde i ledningsnätet.

Berörda områden : Baldershage, Framnäs, Hälletorp, Bondsjöstaden, Gådeåstaden, Kronholmen och Torsvik.

 

Uppdaterad information: 17.06.27 kl 07.00: Dagens renspolning av vattenledningsnätet är avslutade. 

Uppdaterad information 17.06.30 kl 08.00: Vi avslutar spolningarna och återupptar detta arbete i augusti.
 

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i kranen närmast vattenmätaren och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.

Kontaktperson är Patrik Höglund 0611-55 75 00.