Vi satsar på fjärrvärme i Härnösand

HEMAB erbjuder dig länets lägsta fjärrvärmepris för både villa och flerbostadshus. I centrala Härnösand är ungefär 50 % av alla villor och hela

95 % av alla flerfamiljshus anslutna till fjärrvärme.

Spetsvärme på Mäklarhuset

"Vi får alltid snabba besked från HEMAB när vi behöver."

Ester Hemström, VD på Mäklarhuset

Familjen Norberg bytte från olja till fjärrvärme

"Det finns många fördelar för oss med att installera fjärrvärme."

Anna Norberg, fjärrvärmekund villa