Driftinformation från HEMAB http://www.hemab.se/driftinformation.4.6e332e0713a653e7bcf43f.html Driftinformation från HEMAB sv HEMAB SiteVision 4.3.1 Thu, 04 Jan 2018 09:58:59 +0100 Störning i vattenleveransen för kunder på delar av Parkgatan, med start den 8 januari 2018. http://www.hemab.se/driftinformation/driftinfovatten/storningivattenleveransenforkunderpadelaravparkgatanmedstartden8januari2018.5.e9eeda8160bac3a2ed2712f.html