Driftinformation från HEMAB http://www.hemab.se/driftinformation.4.6e332e0713a653e7bcf43f.html Driftinformation från HEMAB sv HEMAB SiteVision 4.3 Fri, 24 Nov 2017 08:51:13 +0100 Uppdatering - försenad sophämtning http://www.hemab.se/driftinformation/driftinfoatervinning/uppdateringforsenadsophamtning.5.43d7b5d215fec6b2baf6b9c.html Thu, 23 Nov 2017 15:42:54 +0100 Mer halkrelaterade problem för sopbilarna http://www.hemab.se/driftinformation/driftinfoatervinning/merhalkrelateradeproblemforsopbilarna.5.46a00eb15fe795601f2493d.html Thu, 23 Nov 2017 14:01:21 +0100 Halkan skapar problem för sopbilarna http://www.hemab.se/driftinformation/driftinfoatervinning/halkanskaparproblemforsopbilarna.5.46a00eb15fe795601f1c469.html Tue, 21 Nov 2017 07:20:54 +0100 Vattenläcka på Hästskogatan 14/11-2017 http://www.hemab.se/driftinformation/driftinfovatten/vattenlackapahastskogatan14112017.5.bd2c01515fb37166a37fc77.html Mon, 20 Nov 2017 14:11:11 +0100 Planerat elavbrott i område Huggning, Själand, Östersjäland 2017-11-21 http://www.hemab.se/driftinformation/driftinfoelnat/planeratelavbrottiomradehuggningsjalandostersjaland20171121.5.571f24c515fd387f4768203c.html Mon, 20 Nov 2017 13:50:46 +0100 Planerat elavbrott på Skyttevägen 2017-11-23 http://www.hemab.se/driftinformation/driftinfoelnat/planeratelavbrottpaskyttevagen20171123.5.571f24c515fd387f47681281.html Mon, 20 Nov 2017 08:42:08 +0100 Störning i vattenleveransen för kunder i Västby och Gustavsvik, den 20 november 2017. http://www.hemab.se/driftinformation/driftinfovatten/storningivattenleveransenforkunderivastbyochgustavsvikden20november2017.5.571f24c515fd387f4766937b.html