Driftinformation från HEMAB http://www.hemab.se/kundservice/driftinformation.4.6e332e0713a653e7bcf43f.html Driftinformation från HEMAB sv HEMAB SiteVision 4.2.4 Fri, 22 Sep 2017 16:02:42 +0200 Planerat fjärrvärmeavbrott Rotudden http://www.hemab.se/kundservice/driftinformation/driftinfofjarrvarme/planeratfjarrvarmeavbrottrotudden.5.2c334f7b15ea054ed87cc169.html Thu, 21 Sep 2017 12:54:25 +0200 Planerat fjärrvärmeavbrott Videgränd http://www.hemab.se/kundservice/driftinformation/driftinfofjarrvarme/planeratfjarrvarmeavbrottvidegrand.5.2c334f7b15ea054ed874fb8a.html Thu, 21 Sep 2017 11:27:34 +0200 Planerat fjärrvärmeavbrott Rotudden http://www.hemab.se/kundservice/driftinformation/driftinfofjarrvarme/planeratfjarrvarmeavbrottrotudden.5.2c334f7b15ea054ed8748922.html Thu, 21 Sep 2017 11:21:33 +0200 Planerat fjärrvärmeavbrott Gådeåstaden http://www.hemab.se/kundservice/driftinformation/driftinfofjarrvarme/planeratfjarrvarmeavbrottgadeastaden.5.2c334f7b15ea054ed87384b6.html Wed, 20 Sep 2017 14:21:36 +0200 Störning i vattenleveransen på Framnäsvägen / V Ringvägen. http://www.hemab.se/kundservice/driftinformation/driftinfovatten/storningivattenleveransenpaframnasvagenvringvagen.5.63394f915e895cfa6ef2784.html